تسمه های گودیر

این تسمه ها در سه دسته بندی مختلف قابل عرضه میباشد که شامل تسمه های وی شکل، شیاردار و تایمینگ برای کلیه خودروهای تولید داخل و خارج می باشد. کلیه تسمه های وی شکل و شیار دار با کیفیت EPDM و تسمه های تایمینگ با کیفیت HNBR می باشند. لازم به ذکر می باشد کلیه محصولات ساخت اروپا می باشد.