تسمه های تیمکو

این تسمه ها در سه دسته بندی مختلف قابل عرضه می باشد که شامل تسمه های وی شکل، شیاردار و تایمینگ برای تعداد خاصی خودرو قابل عرضه می باشد. کلیه تسمه ها با بهترین کیفیت از مواد CR تهیه گردیده است.